jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Ács Rebeka EV (továbbiakban: Szolgáltató), és a szolgáltató által a https://pufindla.hu/ weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő vevő (a továbbiakban: Vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (szolgáltató és vásárló a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a https://pufindla.hu/  weboldalon keresztül történik.

I. A Szolgáltató adatai

Név: Ács Rebeka EV

Székhely és levelezési cím: 7691 Pécs, Búzakalász utca 52.

Adószám: 56554454-1-22

E-mail cím: acsrebeka@vagoa1.111.proba-tarhely.hu

Bankszámlaszám: TakarékBank 50431410-10000960-00000000

 

 

Tárhely szolgáltató neve, címe:

Postacím: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.

Ügyfélszolgálat munkanapokon 8-16 óráig
Tel.: 20/254-0866
Fax.: 76/998-344
ugyfelszolgalat@profitarhely.hu

24 órás műszaki ügyelet
Tel.: 20/551-9001
Számlázás, pénzügy
penzugy@profitarhely.hu

https://profitarhely.hu/

 

 

II. Általános tudnivalók, a szerződés létrejötte

II.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a https://pufindla.hu/ weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Pufindla Manufaktúra keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Pufindla Manufaktúrán történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Elkertv.”) szabályozza.

II.2. A Pufindla Manufaktúrán történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

II.3. A Pufindla Manufaktúra szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

II.4. A Vevő által küldött megrendelésre a Szolgáltató legfeljebb 48 órán belül, e-mailen visszaigazolást küld a megrendelt termékről, a regisztráció (vagy rendelés) során megadott e-mail címére. Amennyiben erre a visszaigazolásra 24 órán belül a Vevő nem reagál, úgy megrendelését a Szolgáltató véglegesnek tekinti. Az adott áru megrendelésének időpontja: A Vevő által küldött megrendelés Szolgáltató által történő visszaigazolásának időpontja.

A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi, utólag hozzáférhető.

A Vevőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból).

II.5. A szerződés nyelve magyar.

II.6. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

III. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

III.1. A Vevő által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Szolgáltató, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vevő által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja a Vevőt arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

III.2. E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Vevő által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Vevő között.

III.3. A Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

III.4. Ha a Vevő rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé vagy a jelzést megteheti akkor, amikor a Szolgáltató telefonon felveszi vele a kapcsolatot, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

III.5. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

IV. Az áru átvételének lehetőségei, szállítási módok

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a megrendelést 2-4 munkanapon belül teljesítse. Ha a Szolgáltató beszállítói problémák miatt a megrendelést a fentiek szerinti időn belül nem tudja teljesíteni, akkor erről a rendelés során megadott e-mail címére értesítést küld a Vevő részére.

A termékek kiszállítását a Szolgáltató a Foxpost és GLS futárszolgálattal végzi.

A Vevő köteles az átvételt követően haladéktalanul meggyőződni az áru állapotáról és az áru esetleges sérülését a Szolgáltató felé haladéktalanul jelezni.

V. Vételár, szállítási díj, fizetési lehetőségek

V.1. A Szolgáltató alanyi adómentes, nem tartozik az ÁFA törvény hatálya alá, a termék árában ÁFÁ-t nem számít fel. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.

V.2. A Szolgáltató szállítási díjat számít fel.

A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

A Vevő által megrendelt áru végleges vételárát a megrendelésről küldött rendelés visszaigazolás tartalmazza, amelyet a Szolgáltató akkor küld, amikor a megrendelt termék csomagolásra került és szállításra kész.

V.3. A Vevő a rendelés leadásakor választhatja fizetési módként  a banki előre utalást is. Ebben az esetben a rendelés feldolgozása csak ezután kezdődik meg, hogy a vételár a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került. Banki előre utalás fizetés mód választása esetén a Szolgáltató törli a rendelést, amennyiben annak feladásától számított 7 munkanapon belül a Vevő a vételárat nem fizette meg a Szolgáltató részére.

VI. Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

A Szolgáltató a Fogyasztót megillető elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben előírtnál kedvezőbben biztosítja, a Fogyasztó jogosult  a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja az üzletben történő átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek az üzletben kapott számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

A Fogyasztó az elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján (pl postán, telefonon, email-ben, a jelen ÁSZF-ben megjelölt elérhetőségeken) gyakorolhatja. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (akár a 14. napon) elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail-en keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Elállás esetén a Fogyasztó a terméket késedelem nélkül, de legfeljebb az elállás közlésétől számított 14 napon belül megfelelően becsomagolva küldheti vissza a Szolgáltató  részére. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató a szállítási díjat csak a teljes rendeléstől való elállás esetén téríti vissza.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. A Fogyasztó kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli, a Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia. Fogyasztó erre irányuló igényét Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére a Szolgáltatónak nincs lehetősége. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) a Szolgáltató csak abban az esetben téríti vissza, ha a Fogyasztó a terméke(ke)t sérülésmentesen, megfelelő csomagolásban visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe. A Szolgáltató felhívja a  figyelmet arra, hogy kizárólag abban az esetben tudja visszatéríteni elállás esetén a Fogyasztó  által fizetett teljes vételárat, ha a terméket sérülésmentesen, ugyanolyan állapotban juttatja vissza a Szolgáltatóhoz, ahogy azt átvette.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek megtérítését. A Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó kárainak megtérítését.

A visszatérítés során a Szolgáltató banki átutalásos fizetési módot alkalmaz. Amennyiben a Fogyasztó ragaszkodik más fizetési módhoz, a választott fizetési mód esetlegesen felmerülő költsége őt terheli.  A Fogyasztó elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak (pl. gravírozás); romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta.

VII.1. Kellékszavatosság

A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy az eladó számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 1 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 3 hónap elévülési határidőn túl Vevő a szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 3 hónapon belül Vevő kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 3 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

VII.2. Termékszavatosság

Kellékszavatosság helyett a Vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 1 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania. Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

VIII.3. Jótállás

A Vevő a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül). A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a Vevő a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket a Szolgáltató kicseréli, ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (és ha a termék a Szolgáltató üzletében / raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés esetén törekszik arra a Szolgáltató, hogy a kijavítás, illetőleg a kicserélés 15 napon belül sor kerüljön. A Vevő kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt a Vevő egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Vevőt a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

IX. Egyéb rendelkezések

IX.1. A Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy a weboldalán megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért az eladó felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

IX.2. A Szolgáltató a megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kéri a Vevőktől, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. A Szolgáltató ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adja ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek.

IX.3. A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Vevőket, hogy személyes adataikat a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében a megrendeléstől számított hat hónapig tárolja.

IX.4. A Szolgáltató rendszere a Vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a Vevő által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

IX.5. A Szolgáltató jogosult a felhasználók részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

IX.6. A felhasználó a fentiekben hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonását az acsrebeka@vagoa1.111.proba-tarhely.hu e-mail címre küldött elektronikus levél útján teheti meg a felhasználó oly módon, hogy azt az e-mail címet, melyre a felhasználó nem kíván a jövőben tájékoztató anyagokat kapni, egyértelműen azonosítani lehessen. Ebben az esetben a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet a Szolgáltató nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

IX.7. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

IX.8. Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon az eladó munkatársaihoz a címen.

IX.9. Fogyasztói panaszügyintézés írásban vagy telefonon történik az ügyfélszolgálaton keresztül, az acsrebeka@vagoa1.111.proba-tarhely.hu (email) címen.

IX.10. A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) panaszának elutasítása esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényrendelkezéseinek megfelelően a megyei (fővárosi) békéltető testület eljárását kezdeményezheti fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Amennyiben a Vásárló a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül.

IX.11. A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Vásárlót, hogy a kézműves termékek természetes anyagokból készülnek. Minden nyállal érintkező felületnek, gyorsabb az amortizációs ideje. A nyál bontó enzimeket tartalmazz, ami hatására a természetes anyagok is könnyebben oldódnak.  3 havonta azokat ajánlott lecserélni!

IX.12. A termékeket kizárólag szülői felügyelet mellett használják a kisgyermekek! Azt minden használat előtt ellenőrizni kell!

A Szolgáltató vállalja, hogy a békéltető testületi eljárásban a Vevővel együttműködik.

A békéltető testületek elérhetőségéről az alábbi linken tájékozódhat: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) panaszával kapcsolatosan a fogyasztóvédelmi hatóság eljárását is kezdeményezheti. Erről bővebb információ az alábbi linkeken érhető el: http://www.nfh.hu/node/4535  és http://www.nfh.hu/node/4306.

Hatályos: 2020. október 1-től visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba lépést megelőző általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadóak.